Archiv rubriky: Uvod

Služby architekta

Krom ryze technických a administrativních úkonů nabízíme také služby architekta, pro komplexní řešení staveb i interiérů. Pokud od prostor pro vaše bydlení či podnikání očekáváte krom utilitárních funkcí také krásné, harmonické prostředí a komplexní řešení všech technických, užitných i estetických … Celý příspěvek

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Služby architekta

Koncepční návrh řešení bytu, či provozovny

Pokud potřebujete vyřešit praktické dispoziční uspořádání vašeho obytného, či pracovního prostoru, a zároveň nechcete zadávat komplexní projekt architektonického řešení interiéru, lze jít cestou konzultace na místě, prodiskutování vašich potřeb a jednoduchého grafického zpracování návrhu potřebných úprav.

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koncepční návrh řešení bytu, či provozovny

Řešení požární bezpečnosti

Pro každou navrhovanou stavbu, i pro změnu stavby stávající, je třeba mít vyřešenou koncepci požární bezpečnosti. Pro všechny tyto případy zajistíme vypracování požární zprávy a její projednání s příslušným pracovištěm Hasičského záchranného sboru.

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řešení požární bezpečnosti

Zpracování provozních řádů

Především pro zdravotnická zařízení zpracováváme provozní řády, jejichž schválení hygenickou stanicí je nutné pro získání oprávnění k posytování zdravotních služeb. Provozní řád vám tedy vypracujeme, projednáme a zajistíme jeho schválení.

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpracování provozních řádů

Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Tuto administrativně právní službu poskytujeme začínajícím, či rozšiřujícím se zdravotnickým zařízením. Pro získání oprávnění je třeba splnit následující podmínky: mít k dispozici prostor, který splňuje zákonné požadavky na zdravotnické zařízení a má  tuto skutečnost potvrzenou souhlasem stavebního úřadu s užíváním … Celý příspěvek

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Projednání vašeho záměru se všemi příslušnými úřady

Pokud plánujete novou stavbu, či rekonstrukci, je vhodné váš záměr předem konzultovat s příslušným úřady. Nejčastěji je to stavební úřad,  památková péče, hygiena, či ochrana přírody a krajiny. A zkušenost říká, že je dobré takové jednání vést kvalifikovaně, čímž se … Celý příspěvek

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projednání vašeho záměru se všemi příslušnými úřady

Vyřízení kolaudace, či rekolaudace stavby

Každou dokončenou stavbu lze užívat jen na základě souhlasu stavebního úřadu, eventuelně dalších orgánů státní správy. Totéž je potřeba také v případě změny v účelu užívání stavby. Pro uvedení stavby do provozu jsou také důležité revize a zkoušky technických zařízení. … Celý příspěvek

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyřízení kolaudace, či rekolaudace stavby

Vyřízení územního rozhodnutí, či stavebního povolení

Pro každý stavební záměr je před jeho realizací potřeba zajistit schválení projektové dokumentace ze strany stavebního úřadu a dalších příslušných orgánů státní správy. Tento servis poskytujeme jak pro vlastní, námi zpracované projekty, tak i v případě, kdy má zákazník již … Celý příspěvek

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyřízení územního rozhodnutí, či stavebního povolení

Zpracování projektové dokumentace stavby

Pro naše zákazníky, kteří se připravují na realizaci stavby, zajišťujeme zpracování projektové dokumentace ve všech projektových stupních, tedy od koncepční studie, přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po realizační dokumentaci a autorský dozor při provádění stavby. Přehled projektů … Celý příspěvek

Rubriky: Uvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpracování projektové dokumentace stavby