Archiv rubriky: Nezařazené

BALÍRNA, SKLAD A ÚPRAVNA POTRAVIN

– zpracování dokumentace a vyřízení změny v užívání skladové haly na provozovnu pro skladování, balení a zpracování potravin pro zdravou výživu. Objednatel: FoodWood a.s.

Rubriky: Nezařazené, Reference | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BALÍRNA, SKLAD A ÚPRAVNA POTRAVIN

OČNÍ ORDINACE ANDĚL

– zpracování dokumentace a vyřízení změny v užívání z bytu na oční ordinaci a získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru oftalmologie. Objednatel: Optika Anděl spol. s r.o.

Rubriky: Nezařazené, Reference | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OČNÍ ORDINACE ANDĚL

RESTAURACE

– zpracování dokumentace a vyřízení změny v užívání z obchodních prostor na provozovnu restaurace. Objednatel: Fitfoodie GASTRO s.r.o, současný provozovatel: THAI CHEFS

Rubriky: Nezařazené, Reference | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RESTAURACE

LOGOPEDICKÁ ORDINACE V PLZNI

– zpracování dokumentace a vyřízení změny v užívání z bytu na ambulanci klinické logopedie. Objednatel: PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D.

Rubriky: Nezařazené, Reference | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem LOGOPEDICKÁ ORDINACE V PLZNI

30.září 2014

Od 1.10.2014 platí na území Prahy nové Pražské stavební předpisy vydané jako Nařízení č.11/2014S. hl.m.Prahy. Nahrazují vyhlášku č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v Hl. m. Praze. Nově řeší především podmínky pro zástavbu na území Prahy. Úplné … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30.září 2014

30.srpna 2014

Od 14.11.2014 platí nový zákon č. 247/2014 Sb. O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30.srpna 2014

30. ledna 2013

Od 1. února 2013 platí Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Předpis nově specifikuje přípustné koncentrace chemických látek na pracovištích a … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. ledna 2013

30. prosince 2012

Od 1. 1. 2013 platí velká novela stavebního zákona. Zákonem č.350/2012 Sb. je upraven a doplněn stávajícízákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Změny nastávají především v oblasti … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. prosince 2012

30. listopadu 2012

Dne 27. listopadu 2012 zrušil Ústavní soud svým nálezem (sp. zn. Pl. ÚS 1/12) některé části zákona o zdravotních službách, mezi nimi i přechodná ustanovení upravující povinnost tzv. přeregistrace. Ústavní soud tak provedl následující změny zákona o zdravotních službách: Zrušil … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. listopadu 2012

30. září 2012

Dne 1. 10. 2012 vstupuje v platnost nová vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Vyhláška podrobně předepisuje postupy dezinfekce, sterilizace a zacházení … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. září 2012

30. března 2012

Od 1. dubna 2012 vstupuje v platnost nová vyhláška o požadavcích na minimální technické a  věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče č. 921/2012Sb. Vyhláška zcela nahrazuje stávající vyhlášku č.221/2010Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. března 2012

30. března 2012

1. dubna 2012 vstupuje v platnost zákon č.372/2011 Sb. O zdravotních službách. Tento zákon přináší některé změny v dřívějším procesu registrace zdravotnických zařízení. Pod pojem zdravotní služba zahrnuje širší okruh činností a stanovuje také povinnosti pro stávající zdravotnická zařízení. Nejdůležitější … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. března 2012

LÉČEBNA PRO ZRANĚNÉ ŽIVOČICHY

–  studie a projekt pro územní řízení a stavební povolení areálu pro záchranu zraněných volně žijících živočichů. Investor: Český svaz ochránců přírody.  

Rubriky: Nezařazené, Reference | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem LÉČEBNA PRO ZRANĚNÉ ŽIVOČICHY

Druhý příspěvek

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Vivamus sed eget Pellentesque Vestibulum. Pellentesque eget semper senectus justo ultrices eros ultrices et amet mollis. Tempus adipiscing eu diam et adipiscing aliquet nibh Vestibulum justo orci. Consectetuer Curabitur eu tempor lorem nibh convallis … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhý příspěvek

První příspěvek

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Vivamus sed eget Pellentesque Vestibulum. Pellentesque eget semper senectus justo ultrices eros ultrices et amet mollis. Tempus adipiscing eu diam et adipiscing aliquet nibh Vestibulum justo orci. Consectetuer Curabitur eu tempor lorem nibh convallis … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První příspěvek